ANÀLISI DELS RESULTATS 1a AVALUACIÓ

Dimecres, 27 de febrer de 2013

A principis de febrer, com feim cada trimestre després de l'avaluació, vam demanar als departaments que analitzessin els resultats de la primera avaluació, que descrivissin la manera com realitzen els suports i/o desdoblaments i que fessin propostes de millora tant pel que fa al departament com al funcionament i organització del centre en quant a agrupaments. Vam demanar aquesta informació afegida per tal de millorar-la pel curs vinent, sempre i quan això sigui possible.
La meva sorpresa va ser quan vam demanar que fessin una anàlisi dels resultats dels alumnes NESE de forma individualitzada (havíem observat uns resultats molt negatius) per després organitzar reunions de departaments amb l'equip d'orientació per veure què fallava, i vaig observar la reticència d'alguns professors a aquestes. Al principi no vaig entendre el per què, però després, escoltant els comentaris d'algun cap de departament, vaig deduir que això els suposava molta feina. Però quin tipus de feina? La feina no era la reunió, sinó la informació i documentació que necessitaven dur per dur-les a terme. I jo em demano: què passa, que no feim les adaptacions així com toca? No atenem als alumnes així com s'espera que ho facem? No és que pensi que el professorat no fa la seva feina, però sí que veig la necessitat de fer un seguiment i una anàlisi de les ACIs de manera més constant i exhaustiva per tal que aquestes siguin més reals, profitoses i efectives. També considero que fa falta molta més coordinació entre els departaments i els membres del departament d'orientació que fan suport a les seves àrees.
Tot això no és per donar més feina, sinó perquè la feinada que fan doni més fruits i la puguin reutilitzar i refer sempre que ho necessitin i perquè si tenen dubtes sobre les adaptacions o el perfil de l'alumnat que tenen els puguin demanar als seus companys d'orientació. Opino que ho haurien de veure com una ajuda, no com un control de la seva feina, cosa que em va semblar que era així.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada