FEBRER 2013 - CONVIVÈNCIA

Dissabte, 9 de febrer 2013

Mes de febrer. Fred, però encalentint motors per anar de viatge d'estudis a Roma amb els alumnes de 4t ESO. Una mica de desconnexió no fa mal a ningú, no és cert?
Molta feina, per variar. En aquests moments ens trobam en un moment en què volem acabar de perfilar el pla de convivència i hem passat unes enquestes al professorat, a l'alumnat i als pares per veure com veuen i viuen ells la convivència al centre i què es necessari millorar . Fins a dia d'avui, només tenim els resultats del claustre, ja que a les famílies i als alumnes els ho passarem a final de mes.
Resultat bastant favorables en la majoria d'aspectes; una avaluació molt positiva en gairebé tots els punts. M'ha sorprès l'avaluació negativa que fan respecte al compliment de les tasques dels companys; un percentatge alt del claustre considera que hi ha companys que no cumpleixen amb les seves obligacions! Ens ha sorprès bastant, encara que a final de gener ja ens havia arribat alguna queixa. N'hem parlat a la CCP i és curiós que molts caps de departament prefereixen que els cridem l'atenció nosaltres que haver-ho de dir ells als seus companys. Vaja, una manera de passar-nos un altre "marrón". Considero que és millor dir-se les coses entre companys que no que hi vagi directament algun membre de l'equip directiu (considero que hi hauria d'haver més confiança i transparència entre ells).
L'altre aspecte negatiu que ha sortit ha estat el mal ús que alguns professors fan de la sala de guàrdies quan hi envien un alumne que distorsiona la classe. Consideren que alguns ho fan perquè així no tenen problemes per dur a terme la classe i que ho fan per sistema. Altres diuen que no funciona perquè envien els alumnes allà sense feina i que després no els posen la falta de conducta, i que així, no s'aconsegueix millorar la conducta d'aquell alumne. En fi, venga, més feina, anem a elaborar una graella de seguiment de l'aula de guàrdies! A aquesta graella s'hi enregistrarà el nom de l'alumne, el curs i grup, el professor que l'hi ha enviat i si li ha donat feina. D'aquesta manera sabrem si el professor li ha posat la conducta contrària al carnet de convivència i alhora si el professorat envia l'alumnat amb motius suficients a l'aula de guàrdies.
Ja ho veis, la gent comença a adonar-se'n que no tothom cumpleix amb les seves obligacions i això comença a afectar-li en la seva feina. Esperem que els resultats els facin reflexionar i corregir els seus "descuits".


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada