NORMATIVA

Si hi ha una cosa que me resulta molt difícil controlar i conèixer encara ara, aquesta és la normativa. Aquest any i mig de directora me n'he adonat que són necessàries moltes hores de dedicació a la recerca i lectura de BOIBs ja que constantment es plantegen dubtes i sempre s'hi ha de recórrer. Afortunadament tenim la pàgina d'inspecció educativa on hi ha recollit totes les lleis i decrets, cosa que fa més accessible i ràpida la recerca. Mirant, cercant, consultant, te n'adones de la quantitat de vegades que deroguen i modifiquen tot el que està escrit. Canvis, canvis, i més canvis. Voleu dir que realment és necessari que la normativa educativa canvii tan sovint? Autonomia de centre, fins a quin punt en tenim d'autonomia? I ara diuen que ens en volen donar més! Segur? Jo llegeixo avantprojectes i esborranys de nous decrets i l'únic que veig és que de cada vegada en tendrem manco. Nova llei educativa o “noves” idees polítiques? Tot això no fa més que desanimar a tota la comunitat educativa.En fi, millor que la meva reflexió no continuï cap aquí. Aquest ha estat un mòdul que m'ha servit per analitzar documents que encara no hem revisat per manca de temps, com pugui ser el PEC, i que m'ha fet veure alguns aspectes d'aquests que necessiten ésser actualitzats i/o modificats. De totes maneres, considero que hi ha molts de documents de centre que sembla que simplement estan allà, que l'equip directiu els redacta i es queden a un calaix. El professorat actua moltes de vegades per sentit comú i no per coneixement d'aquests, i formar part de la direcció del centre m'ha fet veure la necessitat que hi ha de compartir-los i fer-los arribar al professorat, fer-los veure que són de molta utilitat i que els han de conèixer. És per aquest motiu que considero molt important que tota la comunitat educativa participi en l'elaboració dels documents, que els sentin un poc seus i que siguin fruit del treball de tots, no només d'una minoria. Però avui, amb tota la càrrega lectiva que duen, és més difícil que mai.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada